Katalog główny
Zaloguj | Moje konto | Bazy | Poprzednie wyszukiwania | Lista wyników | Moja e-półka | Preferencje | Pomoc
Indeksy | Wyszukiwanie | E-publikacje | Beletrystyka | Literatura faktu | Literatura obcojęzyczna | Nowości | Biblioteka
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

Szukasz w:   Katalog główny   zmień bazę
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Tylko wersja cyfrowa:
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Wyczyść


Podpowiedzi wyszukiwania:

Hint Jeżeli wybierzesz Tak dla "Słów sąsiadujących", możesz wpisać frazę przestępczość zorganizowana a system zrozumie, że szukasz rekordów zawierających słowo zorganizowana OBOK słowa przestępczość.

Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, prawo znajdzie prawo, Prawo jak i PRAWO.

Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać (ślady OR kryminalistyka) AND policja aby wyszukać rekordy zawierające ślady lub kryminalistyka, razem ze słowem policja.

Hint Użyj znaku * (gwiazdka) aby znaleźć rekordy zawierające części słowa. Na przykład, kryminal* wyszuka: kryminalistyka, kryminalistyczna, kryminologia, kryminalistycy, kryminalny itp.

Hint Wyszukane dokumenty można sortować, korzystając z Opcji sortowania (wybór opcji - nad wyszukaną listą dokumentów), np. Autor, rok, Seria, numer